Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.


**SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.


1. Taraflar

 

İşbu sözleşme ile birlikte sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu Game Satış Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle `Kullanıcı Sözleşmesi` olarak anılacaktır), Game Satış ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı`nın Site`ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili Site`nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
 

Kullanıcı, Site`ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi`nin tamamını okuyup, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

2. Tanımlar

 

Kullanıcı: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi
 

Site: Gamesatis.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi Game Satış Hizmetleri (Kısaca "Hizmet") ,Game Satış tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 

Kullanıcı Sözleşmesi`nin konusu, Site`de sunulan Hizmet`lerin, bu Hizmet`lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Kullanıcı Sözleşmesi`nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin olarak Game Satış tarafından yapılmış bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi`nin hükümlerini kabul etmekle Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin olarak Game Satış tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

 

a) Üyelik, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site’nin ilgili bölümü kullanılarak, siteye üye olmak için geçerli kimlik bilgilerinin gönderilmesi sureti ile kayıt işleminin yaptırılması ve Game Satış tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
 
b) Site`ye üye olabilmek için, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca Game Satış tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. İşbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca Game Satış tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
 
c) Teslim edilmiş olan oyun paraları Game Satış ekibi tarafından KESİNLİKLE geri talep edilmez. Teslimat sonrasında yaşanan veya yaşanacak olan sorunlardan firmamız sorumlu değildir.


5. Hak ve Yükümlülükler

 

5.1. Kullanıcı`nın Hak ve Yükümlülükleri

 

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site`nin Hizmet`lerinden faydalanırken ve Site`deki Hizmet`lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Kullanıcı Sözleşmesi`nde yer alan tüm şartlara, Site`nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anlayıp, onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Game Satış`ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerekse de hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Game Satış`tan her ne nam altında olursa olsun, tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
c) Kullanıcı`ların Game Satış tarafından sunulan Hizmet`lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı`ların sorumluluğundadır. Kullanıcı`ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı`ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Game Satış'ın doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 
d) Kullanıcı`lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Game Satış, Kullanıcı`lar tarafından Game Satış’a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen, sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 
e) Kullanıcı`lar, Game Satış’ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
 
f) Game Satış`ın sunduğu Hizmet`lerden yararlananlar ve Site`yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı`ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Game Satış ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Game Satış ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Game Satış, Kullanıcı`ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

5.2. Game Satış'ın Hak ve Yükümlülükleri

 

a) Game Satış, Site`de sunulan Hizmet`leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Game Satış bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
 
b) Game Satış, Site üzerinden başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallarına, dosyalara veya içeriklere `link` verebilir. Bu `link`ler, Kullanıcı`lara sadece referans kolaylığı nedeniyle Game Satış tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki `link`ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu `link`ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında Game Satış’ın  herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 
c) Game Satış, Site`de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 
d) Game Satış, Site`de sağlanan Hizmet`ler kapsamında Kullanıcı`lar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
 
e) Kullanıcı`lar ve Game Satış hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.


PARA İADESİ

Ek Şart ve Koşullar; EULA'lar
Web sitemizde bir satın alma işlemi yapmak için G2A.COM Limited (bundan sonra “G2A Pay hizmet sağlayıcısı olarak anılacaktır) tarafından sağlanan G2A Pay hizmetlerini kullandığınızda satın alma işleminize ilişkin sorumluluk, satın aldığınız ürün size teslim edilene kadar G2A.COM Limited’e geçecektir. G2A Pay hizmet sağlayıcısı, desteğimizle birlikte, ödeme desteği ve ödemeyle bağlantılı müşteri desteğine ilişkin birincil sorumluluğu kabul eder. G2A Pay hizmetleri sağlayıcısı ve G2A Pay’in hizmetlerini kullanan müşteriler arasındaki şartlar ayrı anlaşmalar tarafından düzenlenir ve bu web sitesindeki Şartlara tabi değildir.

G2A Pay hizmetleri sağlayıcısı kontrolü ile satın alma işlemi yapan müşterilerle ilgili olarak (i) G2A Pay hizmetleri sağlayıcısının Gizlilik Politikası tüm ödemeler için geçerli olmalı ve herhangi bir satın alma işleminden önce gözden geçirilmelidir, ve (ii) G2A Pay hizmetleri sağlayıcısının İade Politikası, alıcılara ilgili sağlayıcısı tarafından önceden açık bir bildirim yapılmadığı sürece, tüm ödemeler için geçerlidir. Ek olarak, bazı ürünlere ilişkin satın alma işlemi alışveriş yapanların; bizim veya G2A Pay hizmet sağlayıcılarından ziyade ürün sağlayıcısı tarafından belirlenmiş ek kurallar içerebilen bir veya daha fazla Son Kullanıcı Lisans Anlaşmalarını (veya “EULA’ları) kabul etmesini gerektirebilir. Kabul ettiğiniz herhangi bir EULA sizin için bağlayıcı olacaktır.

Biz ve/veya web sitemizde G2A Pay hizmetlerini kullanarak ürünler satan kuruluşlar garanti, bakım, teknik veya ürün destek hizmetleri için öncelikli olarak sorumludurlar. Biz ve/veya web sitemizde ürün satan kuruşlar siparişlerin tamamlanması ve Son Kullanıcı Müşteri’nin kabul ettiği EULA'lara ilişkin yükümlülükler bakımından kullanıcılara karşı öncelikli olarak sorumludurlar. G2A Pay hizmetleri sağlayıcısı, ödemenizi kolaylaştırmaktan sorumludur.

Ödeme hizmetleri sağlayıcıları ilişkinizden kaynaklanan ücretlere veya yerel gümrük yetkilileri ya da diğer düzenleyici kurumlar tarafından uygulanan vergilere bağlı olarak; seçtiğiniz ürünlerin satın alınması ve teslimine ilişkin tüm ücret, vergi veya diğer maliyetlerden sorumlusunuz.

Sitemizden bakiyenizi geri alabilmek için sitemize Goldbar veya Yang satışı yapmış olmanız gerekir.

Not: 30 Lira altındaki bakiyeleriniz geri gönderilmemektedir.
Banka hesaplarımıza yatırılan ödemelerin iadesi olmamaktadır. Geçerli bir durum olması halinde hesabımıza göndermiş oldugunuz tutar,  hesaplarımıza para gönderdiginiz Hesaba geri gönderilir. Tamamen Gamesatis insiyatifindedir.
 
Not: Mobil ödeme ve kredi kartı ile yapılan ödemeler Kesinlikle Geri Gönderilemez.

 

7. Teslimat Süreleri

 

Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içersinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi halinde Game Satış 3 iş günü içersinde hizmeti tedarik etmek yada para iadesi yapmakla yükümlüdür.

 

8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı ve Teslim Edilen Oyun Paraları

 

a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda Game Satış yeni kod yollamakla yükümlü değildir.
 

b) Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Tüm Hatalardan Game Satış sorumlu değildir.

 

c) Oyun kaynaklı kodların yüklenmesi ile ilgili yaşanan sorunlarda kodların kullanım bilgisi hakkında gerekli kontrollerin ortalama süresi 1-72 saattir.

 

9. Gizlilik Politikası

 

Game Satış, Kullanıcı`lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Game Satış, Kullanıcı`lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz. 

 

10. Güvenlik ve Ödeme İşlemleri

 

Game Satış, Kullanıcı'ların yaptığı ödemelerde gerekli güvenlik önlemlerini alma hakkına sahiptir. Bu hak kapsamında belirli tutarın üzerinde yapılacak ödemelerde güvenlik sebebi ile Kullanıcı'dan ödemeye ilişkin ek bilgi talep edebilir. Game Satış bu bilgilere örnek olarak T.C. Kimlik numarası, T.C. Kimlik fotoğrafı, ödeme yapılan kart ve ödeme yapan kişi bilgileri dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın ödeme sahibinin güvenliği için gerekli gördüğü bilgileri Kullanıcı'dan talep edebilir. Ayrıca Game Satış talep ettiği belgeler tarafına iletilene kadar Kullanıcı'nın Site hesabını dondurma, kısıtlama ya da uzaklaştırma hakkını saklı tutar. 

 

11. Diğer Hükümler

 

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

 

a) Site`nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Game Satış`ın telif haklarına tabi çalışmalar) Game Satış`a ait olarak ve/veya Game Satış tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı`lar, Game Satış Hizmet`lerini, Game Satış bilgilerini ve Game Satış’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz veya başkasının Game Satış’ın Hizmet`lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Game SatIş`tan talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
 
b) Game Satış’ın, Game Satış Hizmet`leri, Game Satış bilgileri, Game Satış telif haklarına tabi çalışmalar, Game Satış ticari markaları, Game Satış ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how`a yönelik tüm hakları saklıdır

 

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

 

Game Satış, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi`ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site`de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak, hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı`nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

11.3. Mücbir Sebepler

 

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde Game Satış, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç, eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Game Satış için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Game Satış`tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

11.5. Sözleşmenin Feshi

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek. Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
 
Game Satış, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Game Satış’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
 
a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site`nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,
 
b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması,
 
c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

 

12. SÖZLEŞME EKLERİ

EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Game Satış olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.
 

a)Game Satış`a verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi`nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, Game Satış sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
 
b)Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere Game Satış dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcı`nın, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
 
c)Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde Game Satış`a bildirebilirsiniz. Game Satış’a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.
 
Bu ilkeler ile kişisel haklarınız bizim tarafımızdan teminat altına alınmıştır. Game Satış sitesi üyelerine sattığı oyunlar ile ilgili reklam gönderme hakkını saklı tutar. Üye olan kullanıcılar reklam almayı kabul etmiş sayılırlar.
 

 

 


 

Arama sonuçları